Де

Додаткова державна компенсація

в розмірі 15% вартості техніки (без урахування ПДВ) надається

(Відповідно до Порядку, затвердженого пост.КМУ від 01.03.2017 №130 та Порядком, затв. Пост.КМУ від 07.02.2018 №106):


фермерському господарству, у власності та / або користуванні якого знаходиться не більше, ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 грн.,

(Виключаючи тих, що не здійснював господарську діяльність протягом трьох попередніх років, крім новостворених).


Для отримання компенсації фермерські господарства додатково надають в державний банк:

  копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи)

або

  копію договору про створення сімейного фермерського господарства

(Для фермерських господарств, створених без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України "Про фермерське господарство").


Державні банки в порядку та за формою, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 1 березня 2017 №130, включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25% компенсації вартості техніки, і формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15% вартості техніки і надають її Мінагрополітики в визначені терміни.


Фермерське господарство може скористатися такою фінансовою підтримкою не більше одного разу протягом бюджетного року.

 

 

                                      СКАЧАТИ ЗАЯВКУ НА ВІДШКОДУВАННЯ