Каталог

Жатка ПЗС-8 Жатка ПЗС-8

Жатка для уборки подсолнечника

Жатка ПЗС-12 Жатка ПЗС-12

Жатка для уборки подсолнечника 

Жатка ПЗС-12-45 Жатка ПЗС-12-45

Жатка ПЗС-12-45